ევრომასტერის შესახებ

ევრომასტერი წარმოადგენს წყლის და გაზის სასწავლო სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის „აზია ენერჯი“ს პროექტს რომელის მიზანია დანერგოს ახალი თანამედროვე ტექნოლოგიები , განავითაროს საინსპექციო, სასერთიფიკაციო და სატრენინგო მიმართულებები, გადაამზადოს კარდები სხვადასხვა მიმათულებებით და დაასაქმოს ისინი შესაბამისი პროფილით.
ევრომასტერი აღჭურვილია კვალიფიკაციური კადრებით და ასევე მსოფლიოში წამყვანი ბრენდის აპარატურით როგორიცაა როტენბერგერი.

კითხვის გაგრძელება